2020
Februari 2020
–  Bezoek Istanbul crisis aan de grens. Vele vluchtelingen proberen van Turkije naar Griekenland te reizen en worden met veel geweld tegengehouden. Waarom willen ze weg? Dat willen wij weten. Hoe is de situatie in Turkije voor Vluchtelingen. 

Juli 2020
–  Nederlanders gezin en buurthuis starten met het breien van sjaals, mutsen, sokken en omslagdoeken voor de komende winter. 

Augustus 2020
– Project Toekomst Thuisland pilot Ons nieuwe project ‘Opstart Thuis voor een gezin dat op straat dreigt terecht te komen. De moeder is zwanger. Dit project heeft tot doel mensen in nood op weg te helpen door onderdak te faciliteren en hulp naar werk, zodat men de regie over eigen leven en toekomst terugkrijgt. 

Oktober 2020
-Aftrap Wollen Bol Karavaan. Nederland gaat breiend los van een gezin naar vele breiteams, Emine Pala uit Nieuwegein heeft al haar energie gebruikt dit tot een project te laten uitgroeien en zorgde voor de nodige publiciteit. We hebben inmiddels op de kaart 30 locaties waar gebreid wordt. Soms iemand alleen maar meestal in groepen, bejaardenhuizen, participatieprojecten, psychiatrische instellingen etc. doen inmiddels mee. Wij danken Rataplan Haarlem die voor ons wol inzamelde in hun winkel waardoor we een vliegende start konden maken. 

December 2020 
-Wollen Bol Karavaan. De pakketten stromen binnen met de gebreide spullen en worden gesorteerd voor transport. Elke locatie heeft een andere verhouding. Op straat minder kinderen en meer mannen. Totaal leven in Vathy het kamp op Samos ruim 3000 vluchtelingen. Dit kamp is slechts geschikt voor 645 mensen. Nu is dat nummer alleen al het aantal kinderen In het kamp ongeveer 650 kinderen tot 12 jaar en 400 onder de 9 jaar.