Donaties!
Donaties in financiële vorm zijn naast goederen extra welkom om de kosten van transport en organisatie mogelijk te maken. Tevens besteden wij fondsen aan acute situaties ter plaatse. Hierbij kunt u denken aan het inkopen van vers voedsel, brood etc. Het doel van ons initiatief is de Griekse vrijwilligers niet met lege handen te laten staan bij de hulpvraag van vluchtelingen. Deze hulpvraag is heel divers en door onze kleine organisatiestructuur kan er snel worden meegedacht en gehandeld, zodat er direct op locatie actie kan worden ondernomen.

Verantwoording
Op deze website zullen wij u informeren waaraan uw donaties zijn uitgegeven. De op onze stichting van toepassing zijnde wet en regelgeving nemen wij vanzelfsprekend in acht. Waaronder inzage in de financiele stukken

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloningen voor bestuurswerkzaamheden. Tot op heden hebben wij tevens geen wettelijk toegestane vrijwilligersvergoedingen uitbetaald aan onze vrijwilligers. Uitsluitend vergoeden wij daadwerkelijk gemaakte kosten welke onze doelstellingen dienen, voor zover deze goedgekeurd zijn door het bestuur van onze Stichting. Onze te behalen doelstellingen zoals verwoord in de Mission Statement hebben de hoogste prioriteit, wij willen daaraan het maximaal mogelijke van alle donaties doen toekomen. Wijzigingen in beleid maken wij bekend op onze website en zullen overeenkomstig zijn met de op onze stichting van toepassing zijnde wet en regelgeving.

Donaties aftrekbaar van de belasting
Regels voor aftrekken van giften en het drempelbedrag dat voor u geldt kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Contract giften zijn 100 procent aftrekbaar, dit kunt u per email aanvragen bij ons.
Het fiscaal nr. voor donaties in 2016 en 2017 is 855570775anbi-logo

Nalatenschap
Informatie kunt u vinden op http://goededoelen.nl/nalaten/

LET OP!!!
Vergeet niet uw 'Project' aan te vinken in het formulier

  Doneren via bankoverschrijving kan door een gift over te maken naar:

  Stichting Hulpkaravaan
  Onder vermelding van: Projectnaam

  IBAN: NL82 TRIO 0391 0793 79
  BIC: TRIONL2U
  Klik op de QR code voor uw donatie