Artikel in het tijdschrift Werkplaats

Samen met twee andere projecten die door middel van sociaal media een gezicht kregen zijn wij uitgekozen voor een artikel in het tijdschrift Werkplaats. Mooie bekroning op het werk van alle vrijwilligers die onze snelle groei mogelijk hebben gemaakt.

Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij,
deze editie in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland, Accenture
en Stichting New Dutch Connections. Jaargang 14, december 2016

Prachtig Succesvol Benefiet Event!

Help Children in Greece en Hulpkaravaan naar Griekenland
hebben samen het initiatief genomen een benefiet event te organiseren.

Uitnodiging vork en mes

Voor dit uitnodings fotoinitiatief zijn Ruud voorzitter van Help Children in Greece, Ingeborg Beugel journalist en Griekenland specialist, en ikzelf samengekomen in Athene om te onderzoeken waar de opbrengst van deze dag het hards nodig was. Veel projecten zijn bezocht, er zijn interviews afgenomen en er is een film gemaakt. Er is gekozen voor een doel waar dit benefiet event heel concreet een verschil kon maken.

Concreet komt het er op neer dat de opbrengst beschikbaar wordt gesteld aan een vijftal gehandicapte kinderen, die als gevolg van de crisis zonder financiële ondersteuning, (ouders zonder inkomen, zonder verzekeringen, zonder werk). Daarmee en met het Child Centre toch de verzorging en de kosten die daarmee gepaard gaan te kunnen geven die zij nodig hebben voor het lopende jaar. Omdat zij zelf niet de middelen hebben of krijgen om dit te kunnen doen. Zie verantwoording donaties en specificatie van Help Children in Greece dat zij plaatsten op hun Facebook pagina over de invulling en uitleg wat er zoal nodig is om deze kinderen te geven wat zij behoeven. 

muziekHelp Children in Greece heeft dit event van een prachtige invulling voorzien. Er was muziek en natuurlijk onmisbaar de genodigden. Ingeborg Beugel hield een vurig betoog over de nood en noodzaak van helpen. Zowel de Griekse bevolking als de in Griekenland verblijvende vluchtelingen blijven de rekening van ons onvermogen en politieke onwil betalen. Speciale dank ook aan Jonathan Karpatios die zijn restaurant openstelde en ook nog geweldig eerlijk voedsel doneerde aan al de genodigden.

 

geschenken.

Naast al de geschonken kunst en goederen, waarvoor hartelijk dank. Een bijzonder dank je wel aan alle aanwezige kinderen die schilderijen maakten voor de gehandicapte kinderen. Deze schilderijen zijn geveild en ouders en grootouders hadden veel over voor het in
handen krijgen van de kunstwerken van hun nageslacht.

 

Er is rond €. 4000,00 gedoneerd op deze dag.

 

gasten              kinderen schilderen voor veiling

December 2016

Dit bedrag is op overhandigd in Athene door de vrijwilligers van Help Children in Greece aan de xatzipateriou-instelling en hun gehandicapte kinderen samen met het schilderij dat de kinderen op 18 september samen schilderden.
kinderen schilderen voor kinderen                overhandiging schilderij

Ik dank allen die een verschil weten te maken en iets moois willen neerzetten voor doelen die verder reiken dan privédoelstellingen.

Lieve groet,

Erika